');> // ->
Objem je kvantitatívna charakteristika priestoru, ktorý zaberá telo, štruktúra alebo látka..

1 cm3 = 1 ml (mililiter)

Čo je to CC? Preklad: „cc“ je „kubický centimeter“ (z angličtiny).

Túto najjednoduchšiu matematickú operáciu môžete rýchlo vykonať pomocou nášho online programu. Za týmto účelom zadajte počiatočnú hodnotu do príslušného poľa a stlačte tlačidlo.

Na komplexné výpočty na prevod niekoľkých jednotiek merania na požadované jednotky (napríklad na matematickú, fyzickú alebo odhadovú analýzu skupiny položiek) môžete použiť univerzálne prevodníky jednotiek.


Táto stránka predstavuje najjednoduchší online prevádzač jednotiek cc na ml. S touto kalkulačkou môžete prevádzať cc na mililiter a naopak jedným kliknutím.

Ako previesť z gramov na mililitre?

Prepočet z gramov na mililitre

Potrebujete previesť z gramov na mililitre? Vedzte, čo prekladáte!

Ak chcete previesť z gramov na mililitre alebo naopak, musíte poznať látku, pre ktorú počítate. Nie všetky látky na svete boli stvorené rovnako, niektoré z nich sú ľahšie ako iné. Napríklad kukuričný sirup je ťažký, 1 ml sirupu váži asi 1,5 gramu. A múka je ľahká, 1 ml múky váži iba 0,4 gramu. Existujú ale látky, ktoré sú ešte ťažšie ako kukuričný sirup a ľahšie ako múka..

Znamená to, že prepočet z gramov na mililitre je príliš komplikovaný? Nie, nie! Pokračuj v čítaní.

Aká je najbežnejšia látka? Voda. Pre vodu je všetko ľahké.

Voda je možno najbežnejšie používanou látkou u ľudí. Prečo je voda taká krásna? Napríklad skutočnosť, že pre vodu je základný prevod z gramov na mililitre. Jeden gram čistej vody je presne jeden mililiter. Fajn, naozaj?

Je tu viac dobrých správ. Mnoho tekutín, ktoré používame každý deň, je založené na vode a má veľmi podobnú hustotu ako voda. Ak pre nás nie je dôležitá vysoká presnosť, môžeme použiť rovnaké pravidlo prepočtu z gramov na mililitre ako pre vodu. Napríklad 1 ml morskej vody váži 1,02 gramu. Jeden ml mlieka váži 1,03 gramu. Nie presne jeden gram, ale aký dôležitý je pre vás taký malý rozdiel?

Jednoduchá prevodná tabuľka pre kvapaliny podobné vode

Pamätajte, že táto tabuľka je úplne správna iba pre čistú vodu. Ak je vaša látka svojimi vlastnosťami blízka vode, jedná sa napríklad o vodný roztok, môže byť použiteľná aj tabuľka, ale výsledok bude už iba približný. Čím viac sa hustota látky líši od vody, tým je tabuľka menej použiteľná..

JednotkaVyhovuje
1 gram1 mililiter alebo 0,001 litra
1 kg1 000 mililitrov alebo 1 liter
1 miligram0,001 mililitra alebo 0,000001 litra
1 mililiter1 gram alebo 0,001 kilogramu
1 liter1 000 gramov alebo 1 kilogram

Čo ak mám inú látku?

Vyššie uvedená tabuľka nefunguje pre látky, ktoré sa nepodobajú na vodu. Máme však pre vás aj ďalšie riešenie - až dva online prevádzače, kde si môžete zo zoznamu vybrať požadovanú látku, uviesť jej hmotnosť v gramoch a okamžite získať objem v mililitroch. Vyskúšajte:

 • Prevodník receptúr. Tento prevodník obsahuje mnoho prísad používaných pri varení.
 • Prevodník hmotnosti a objemu. Uvádza sa tu veľa rôznych nepotravinových látok.

Prevod cc na ml

Zadajte nižšie uvedené hodnoty na prevod kubických centimetrov [cm ^ 3] na mililiter [ml] alebo naopak.

Kubický centimeter

Definícia: Kubický centimeter (symbol: cm 3) je objemová jednotka odvodená od SI založená na metri kubickom. Je to objem kocky s rozmermi 1 cm × 1 cm × 1 cm a rovná sa 1/1 000 000 metrov kubických, 1/1 000 litra alebo 1 mililiter. Skratky cc a ccm sa tiež niekedy používajú na označenie kubického centimetra, ich použitie je však v medzinárodnom systéme jednotiek (SI) zastarané..

História / pôvod: Kubický centimeter bol odvodený od kubického metra pomocou prefixu SI, v tomto prípade „centi“, na označenie submultiple základnej jednotky.

Súčasné použitie: Kubický centimeter sa používa v mnohých vedných odboroch, často vo forme mililitrov (symbol: ml). Aj keď je kubický centimeter založený na jednotke objemu SI, ml (a jeho násobky) sa na meranie objemu používajú častejšie ako kubický centimeter. Americké lekárske a automobilové polia sú výnimkou a v týchto poliach sa stále veľmi často používa kubický centimeter. Naopak, Spojené kráľovstvo používa centimetre kubické v lekárskej oblasti, ale nie v automobilovej oblasti.

Mililiter

Definícia: Mililiter (symbol: ml) je jednotka objemu, ktorá je akceptovaná na použitie v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Jeden mililiter sa rovná 1 kubický centimeter (cm 3), 1/1 000 000 kubických metrov (m 3) alebo 1/1 000 litra.

História / pôvod: Základnou jednotkou v mililitroch je liter (pravopis v USA), z hľadiska SI hláskovaný „liter“. Termín „liter“ bol pôvodne súčasťou francúzskeho metrického systému a bol odvodený od termínu „litron“, jednej zo starších verzií francúzskeho litra. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke s litrami.

Súčasné použitie: Mililitre sa používajú na meranie objemu mnohých druhov menších nádob pri každodennom používaní, ako sú plastové fľaše, plechovky, nápoje, poháre, škatule od džúsov a mlieka, jogurty, tuby na zubné pasty, flakóny na parfumy / kolínsku atď. Mnoho meracích prístrojov, ako sú odmerné valce, kadičky, pipety, odmerky atď. využite aj meranie mililitrov.

Prevodná tabuľka z Kubického centimetra na Mililiter

Kubický centimeter [cm ^ 3]Mililiter [ml]
0,01 cm ^ 30,01 ml
0,1 cm ^ 30,1 ml
1 cm ^ 31 ml
2 cm ^ 32 ml
3 cm ^ 33 ml
5 cm ^ 35 ml
10 cm ^ 310 ml
20 cm ^ 320 ml
50 cm ^ 350 ml
100 cm ^ 3100 ml
1 000 cm ^ 31 000 ml

Ako previesť kubický centimeter na mililiter

1 cm ^ 3 = 1 ml
1 ml = 1 cm ^ 3

Príklad: previesť 15 cm ^ 3 na ml:
15 cm ^ 3 = 15 × 1 ml = 15 ml

Prevod 1 cm3 na ml - Prepočet meracích jednotiek

›› Preveďte kubický centimeter na mililiter

Chceli ste konvertovaťccdomegaliter
mililiter

›› Viac informácií z prevodníka jednotiek

Koľko cm3 v 1 ml? Odpoveď je 1.
Predpokladáme, že prevádzate medzi kubickým centimetrom a mililiterom.
Môžete si pozrieť viac podrobností o každej mernej jednotke:
cc alebo ml
Jednotkou objemu odvodenou od SI je meter kubický.
1 meter kubický sa rovná 1 000 000 cm3 alebo 1 000 000 ml.
Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť chyby zaokrúhľovania, preto vždy skontrolujte výsledky.
Na tejto stránke sa dozviete, ako prevádzať medzi centimetrami kubickými a mililitrami.
Jednotky prevediete zadaním vlastných čísel do formulára!

›› Rýchly prevodný graf cc na ml

1 cm3 na ml = 1 ml

5 cm3 na ml = 5 ml

10 cm3 na ml = 10 ml

20 cm3 až ml = 20 ml

30 cm3 na ml = 30 ml

40 cm3 až ml = 40 ml

50 cm3 na ml = 50 ml

75 cm3 na ml = 75 ml

100 ml na ml = 100 ml

›› Chceš ďalšie jednotky?

Môžete urobiť reverzný prevod jednotiek z ml na cc alebo zadať ľubovoľné dve jednotky nižšie:

›› Bežné prevody objemov

›› Definícia: Kubický centimeter

Kubický centimeter (cm3) sa rovná objemu kocky s dĺžkou strany 1 centimeter. Bola to základná jednotka objemu systému jednotiek CGS a je to legitímna jednotka SI. Rovná sa to mililiter (ml).

Hovorové skratky cc a ccm nie sú SI, ale sú v niektorých kontextoch bežné. Je to slovná skratka pre „centimeter kubický“. Napríklad „cc“ sa bežne používa na označenie zdvihového objemu motorov pre automobily a motocykle „Mini Cooper mal motor s objemom 1275 cm3“. V medicíne je tiež bežné „cc“, napríklad „100 cc straty krvi“.

›› Definícia: Mililiter

Mililiter (ml alebo ml, tiež špalda mililiter) je metrická jednotka objemu, ktorá sa rovná tisícine litra. Je to jednotka, ktorá nie je SI, akceptovaná na použitie s Medzinárodnými systémami jednotiek (SI). Je to presne ekvivalent k 1 kubickému centimetru (cmі alebo neštandardne, cc).

Prepočet objemovej jednotky

Tradíciou sa vyvinula skutočnosť, že dnes vo svete sa používa niekoľko systémov výpočtu objemu naraz, ktorých preklad je možný pomocou určitých koeficientov. Ak potrebujete previesť tradičné merania objemu v metrickom systéme merania, ktorý sa používa v našej krajine, na iné systémy merania, potom vám s tým môže pomôcť online prevodník objemu..

Na základe skutočnosti, že objem kocky sa rovná jej hrane zvýšenej na tretiu mocninu, metrické jednotky objemu sú jednotky dĺžky s predponou „kubický“, s výnimkou litrov. To platí aj pre britské objemové jednotky založené na dĺžkových jednotkách. Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké zároveň používajú svoje vlastné objemové meracie systémy, kde každá jednotka predstavuje historickú mieru. Tieto jednotky sú na rozdiel od metrických prepojené pomerne zložitými vzťahmi a proporciami. V Rusku existuje staré ruské likvidné opatrenie podobné tomuto systému.

Pomocou neho môžete behom niekoľkých sekúnd prevádzať metrické objemové jednotky na americké kvapalné jednotky, merania sypkých látok, kulinárske jednotky, britské imperiálne jednotky, thajské a čínske jednotky, jednotky kulinárskeho objemu, staroruské, starorímske a biblické jednotky objemu.

Lada 21099 Od „TD05 Power“ po sklad ›Logbook› Vzorce: Výber vstrekovača a výpočet výkonu

Výber trysiek:
Ukázalo sa, že vyzdvihnutie trysiek nie je vôbec ťažké!

Výber síl pre atmosférický motor:
Vydeľte maximálne množstvo spotrebovaného vzduchu počtom trysiek, výsledok vydelte 12,5 (to je zloženie zmesi), vynásobte 1,2 (koeficient rezervy), vynásobte 1000 g a vydeľte 60 minút... dostaneme „nejaké“ gramy na minútu

A je to! Množstvo spotrebovaného vzduchu je možné určiť jednoduchým pripojením kolieska k diagnostickému počítaču!

Výber síl pre preplňovaný motor:
Vydeľte maximálne množstvo spotrebovaného vzduchu počtom trysiek, výsledok vydelte 11,5 (to je zloženie zmesi), vynásobte 1,15 (rezervný koeficient), vynásobte 1000 a vydeľte 60 minút... dostaneme „nejaké“ gramy na minútu

V mojom prípade je vzorec:

520/4 / 11,5x1,15x1000 / 60 = 216,666... 217g / min

Konverzia zo ss / min na r / min:
ss / min vynásobte 0,75 (hustota benzylu) - dostaneme g / min
g / min delené 0,75 - dostaneme cc / min

K dispozícii sú Volgovskiye 192 metrov kubických / min, ALE! To je výkon pri 2,5 baru v rozdeľovači paliva... a mám reguláciu 3,8 + 0,9 boost = 4,7 - t.j. takmer 2 krát...
Zároveň existuje paradox - pri čipovaní bolo jasne viditeľné, že končia na 7200 - 7300... zvláštne ((

VÝKON
Pri výbere trysiek NEPOUŽÍVAJTE tlak v koľajnici - je lepšie mať väčšiu rezervu!

Ak má niekto skúsenosti, zdieľajte...
Úspech!

Výpočet výkonu:
Výkon (kW) = krútiaci moment (N) x otáčky / 9550...

Príklad:
Mám 200N pri 6000 ot./min - množíme sa.
Ukázalo sa - 1 200 000... vydelené 9550 = 125,65 kW
Násobíme 126,56 kW číslom 1,34 a dostaneme európsky výkon = 168,37...
Tu... ale vzhľadom na to, že mám 190N - to je 160 koní.
Všetky konvergujú)

Centilitrov do Mililitrov

Prevod z centilitrov na mililitre. Zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a kliknite na tlačidlo previesť.

 • Do iných jednotiek
 • Prevodná tabuľka
 • Pre váš web
 • cl Centilitrov do Bušlov (UK) bu
 • bu Bušlov (Spojené kráľovstvo) na Centiliters cl
 • cl Centilitrov do Bušlov (USA) bu
 • bu Bušlov (USA) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Kubických centimetrov cm³
 • cm³ Kubické centimetre do Centimetre cl
 • cl Centilitrov do Decilitrov dl
 • dl Decilitrov do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Kubických decimetrov dm³
 • dm³ Kubické decimetre do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov na Palcové stopy FBM
 • FBM Doskové stopy na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Kubických stôp ft³
 • ft³ Kubické stopy do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Galónov (USA - kvapalina) gal
 • gal galónov (USA - kvapalina) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Veľkej Británie Galónov gal
 • gal UK galónov na Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Galonov (USA - suché) gal
 • gal galónov (USA - suché) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Kubických palcov in³
 • in³ Kubických palcov do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Kubických kilometrov km³
 • km³ Kubických kilometrov do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Litrov l
 • l Litrov do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Mililitrov ml
 • ml Mililitrov do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Milimetrov kubických mm³
 • mm³ Kubické milimetre do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Kubických metrov m³
 • m³ Kubické metre na Centilitre cl
 • cl Centilitrov na Unce (UK) oz
 • oz Tekutá unca (UK) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov na Unce (oz) oz
 • oz Unce (USA) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Pecks (Veľká Británia) pk
 • pk Klovali (Spojené kráľovstvo) na Centiliters cl
 • cl Centilitrov do Klovali (USA) str
 • pk Klovali (USA) do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Pinty (USA - suché) pt
 • pt Pinty (USA - suché) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Pinty (USA - kvapalina) pt
 • pt Pinty (USA - kvapalina) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Pinty (Spojené kráľovstvo) pt
 • pt Pinty (Spojené kráľovstvo) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Plechovky (UK) qt
 • qt Plechovky (UK) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Plechovky (USA - suchá) qt
 • qt Plechovky (USA - suchá) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Plechovky (USA - kvapalina) qt
 • qt Plechovky (USA - kvapalina) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Kubických yardov yd³
 • yd³ Kubické yardy do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Mikrolitrov µl
 • µl Mikrolitrov do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Lžičky (metrické jednotky) -
 • - Kantína (metrická) do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Sudy (USA - suché) -
 • - Sudy (USA - suché) do Centiliters cl
 • cl Centilitrov do Gills (USA - kvapalina) -
 • - Gills (USA - kvapalina) do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Sudy (USA - kvapalina) -
 • - Sudy (USA - kvapalina) do Centiliters cl
 • cl Centilitrov do Lyžice (metrické) -
 • - Lyžice (metrické) na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Jedálne (USA) -
 • - Jedálne (USA) do Centiliters cl
 • cl Centilitrov do Dekalitrov -
 • - Decaliters do Centiliters cl
 • cl Centilitrov na minimá -
 • - Minimy na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Lyžice (USA) -
 • - USA lyžice na centilitre cl
 • cl Centilitrov do Gills (suché) -
 • - Žiabre (suché) do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov na Korenie opatrenia -
 • - Korenie na Centilitre cl
 • cl Centilitrov do Sudy (Veľká Británia) -
 • - Sudy (Veľká Británia) do Centiliters cl
 • cl Centilitrov do Poháre -
 • - Poháre do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov do Tekutina DRAM -
 • - Kvapaliny DRAM do Centilitrov cl
 • cl Centilitrov na Akry stôp -
 • - Akry stôp na Centilitre cl
1 centilitr = 10 mililitrov10 centilitrov = 100 mililitrov2 500 centilitrov = 25 000 mililitrov
2 centilitre = 20 mililitrov20 centilitrov = 200 mililitrov5 000 centilitrov = 50000 mililitrov
3 centilitre = 30 mililitrov30 centilitrov = 300 mililitrov10 000 centilitrov = 10 000 mililitrov
4 centilitre = 40 mililitrov40 centilitrov = 400 mililitrov25 000 centilitrov = 2 50000 mililitrov
5 centilitrov = 50 mililitrov50 centilitrov = 500 mililitrov50000 centilitrov = 500000 mililitrov
6 centilitrov = 60 mililitrov100 centilitrov = 1 000 mililitrov100000 centilitrov = 10 000 000 mililitrov
7 centilitrov = 70 mililitrov250 centilitrov = 2 500 mililitrov2 50000 centilitrov = 2 500 000 mililitrov
8 centilitrov = 80 mililitrov500 centilitrov = 5 000 mililitrov500000 centilitrov = 5000000 mililitrov
9 centilitrov = 90 mililitrov1 000 centilitrov = 10 000 mililitrov10 000 000 centilitrov = 10 000 000 mililitrov

Vložte tento prevádzač na svoju stránku alebo blog skopírovaním nasledujúceho kódu HTML:

Centilitrov do Mililitrov

prevádzať centilitre na mililitre

Centilitrov

Metrická jednotka objemu, ktorá sa rovná stotine litra.

prevádzať centilitre na mililitre

Mililitrov

Metrická jednotka objemu je tisícina litra.

Stolice na Mililitre tabuľka

 1. Mililitrov do Unce
 2. Unce do Mililitre
 3. Galonov do Litrov
 4. Litrov do Galonov
 5. Unce do Litrov
 6. Litrov na Unce

Tieto stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Wight Hat Ltd. © 2003-2020.

Naše úplné obchodné podmienky nájdete tu

Napriek všetkému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie presnosti metrických kalkulačiek a tabuliek na tomto serveri nemôžeme zaručiť presnosť ani niesť zodpovednosť za prípadné chyby. Ak si všimnete chybu na webe, budeme vďační, ak nám dáte vedieť pomocou kontaktného odkazu v hornej časti stránky a pokúsime sa ju čo najskôr opraviť..

Má 1 ml = 1 ml?

Dostal som pokyn, aby som na meranie 30 ccm použil injekčnú striekačku na lieky. Mám striekačku, ktorá meria na ml a niekde som čítala, že 1cc = 1mL. Je to pravda?

15 odpovedí

 • Ak chcete odpovedať na odpovede, prihláste sa

Mimoriadne blízko (dosť blízko) -

„Dvanásta všeobecná (medzinárodná) konferencia o váhach a mierach predefinovala liter ako„ špeciálny názov pre kubický decimetr “, súhlasila však s povolením pokračovania výrazov liter, mililiter a ml, s výnimkou spojenia s meraniami s najvyššou presnosťou. V prípade objemového skla je rozdiel medzi starým a novým významom litra zanedbateľný. Preto na výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje táto špecifikácia, môžu byť vyznačené buď ml alebo cm3. "

Tiež by ste odporúčali používať cm ^ 3 nad cc, aj keď s cc sa často stretnete.

 • Ak chcete odpovedať na odpovede, prihláste sa

Aj keď som čítal celé, že je to to isté, čo som tiež čítal, je ich 30 ml na jeden ml. Mám tendenciu tomu veriť, pretože som na vašu otázku narazil hľadaním svojho ja, pretože môj pes práve dostal liek a jej liek proti bolesti je už nameraný do 1 ccm, čo je iba špička prakticky v jej injekčnej striekačke a jej ďalší liek vyžaduje 2 cc, injekčná striekačka má ml, injekčná striekačka ml je v porovnaní s injekčnou striekačkou s objemom ccm veľká, takže som si istý, že ľudia tam hovoria vždy to isté, ale nie sú to. Chystám sa čoskoro zavolať do lekárne alebo do doktora, možno budete chcieť urobiť to isté.

Objemové jednotky

Ďalej sú uvedené jednotky merania objemu, ktoré umožňujú odhadnúť veľkosť priestoru, ktorý zaberajú kvapaliny, tuhé látky a tuhé látky..

 • Medzinárodný systém jednotiek
 • Metrický systém
 • Anglický a americký systém opatrení

Medzinárodný systém jednotiek

V medzinárodnom systéme jednotiek (SI) sa meter kubický (m 3) a deriváty z neho vytvorené považujú za jednotku objemu: centimeter kubický (cm 3), decimeter kubický (dm 3 alebo liter) atď..

"data-lang =" default "data-override ="<"emptyTable":","info":","infoEmpty":","infoFiltered":","lengthMenu":","search":","zeroRecords":","exportLabel":","file":"default">"data-merged =" [<"row":0,"col":1,"rowspan":1,"colspan":2,"removed":false>,<"row":0,"col":0,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":0,"col":3,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":3,"col":0,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":3,"col":1,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":3,"col":2,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":5,"col":0,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":5,"col":1,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":5,"col":2,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>] "data-responsive-mode =" 2 "data-from-history =" 0 ">
Jednotka
merania
OznačenieMnožstvo
rus.Angličtina.
kubický kilometerKm 3km 31 km 3 = 10 9 m 3 = 1 000 000 000 m 3
meter kubickým 3m 31 m 3 sa rovná objemu kocky s dĺžkou každej hrany rovnou 1 meter.
1 m 3 = 1 000 l
kubický decimeterdm 3dm 31 dm 3 = 10 -3 m 3 = 0,001 m 3
1 dm 3 = 1 l
kubický centimetercm 3cm 31 cm 3 = 10 -6 m 3 = 0,000,001 m 3
kubický milimetermm 3mm 31 mm 3 = 10 - 9 m 3 = 0,000 000,001 m 3

Metrický systém

Liter je nesystémová metrická jednotka objemu a kapacity, ktorá sa môže používať spolu s jednotkami SI vo všetkých oblastiach.

Ďalší Klasifikácia Pankreatitídy