Hormóny sú látky syntetizované veľkými endokrinnými žľazami a špeciálnymi žľazovými bunkami vo vnútorných orgánoch. Ich úlohou pre organizmus je kontrola a regulácia metabolických biochemických procesov.

Hormóny pankreasu sa produkujú v orgáne tráviaceho systému a sú spojené s trávením potravy a vstrebávaním jej prospešných zložiek. Prostredníctvom všeobecného systému hypotalamo-hypofyzárnej kontroly sa podriaďujú vplyvu potreby metabolických zmien. Aby sme pochopili zvláštnosti pankreasu, je potrebná malá lekcia z anatómie a fyziológie..

Štruktúra a funkcia

Pankreas je najväčší medzi endokrinnými žľazami. Nachádza sa retroperitoneálne. Štruktúra sa vyznačuje: zaoblená hlava, širšie telo a predĺžený chvost. Hlava je najširšia časť, obklopená tkanivami dvanástnika. Šírka je bežne do päť cm, hrúbka je 1,5-3 cm.

Telo - má predné, zadné a spodné okraje. Vpredu, priľahlé k zadnej časti žalúdka. Spodný okraj dosahuje druhý bedrový stavec. Dĺžka je 1,75–2,5 cm. Chvost je nasmerovaný dozadu a doľava. Kontakt so slezinou, nadobličkami a ľavými obličkami. Celková dĺžka žľazy je 16–23 cm a hrúbka sa zmenšuje z 3 cm v oblasti hlavy na 1,5 cm v chvoste..

Centrálny (Virungiánsky) kanál vedie pozdĺž žľazy. Prostredníctvom neho tráviace tajomstvo priamo vstupuje do dvanástnika. Štruktúra parenchýmu sa skladá z dvoch hlavných častí: exokrinnej a endokrinnej. Líšia sa funkčným významom a štruktúrou..

Exokrinný - zaberá až 96% hmoty, pozostáva z alveol a zložitého systému vylučovacích potrubí, ktoré sú „zodpovedné“ za produkciu a uvoľňovanie enzýmov do tráviacej šťavy, aby sa zabezpečilo trávenie potravy v čreve. Ich nedostatok má výrazný vplyv na procesy asimilácie bielkovín, tukov a sacharidov. Endokrinná časť je tvorená akumuláciou buniek v špeciálnych ostrovoch Langerhans. Práve tu dochádza k vylučovaniu hormonálnych látok dôležitých pre organizmus.

Aké hormóny produkuje pankreas??

Možnosti vedy každý rok rozširujú informácie o úlohe pankreatických hormónov, umožňujú identifikovať nové formy, ich vplyv a interakciu. Pankreas vylučuje hormóny zapojené do metabolizmu tela:

 • inzulín;
 • glukagón;
 • somatostatín;
 • pankreatický polypeptid;
 • gastrin.

Do istej doby patrila látka C-peptid k hormónom pankreasu. Potom sa dokázalo, že je to častica molekuly inzulínu, odtrhnutá počas syntézy. Stanovenie tejto látky zostáva dôležité pri analýze zisťovania množstva inzulínu v krvi, pretože jeho objem je úmerný hlavnému hormónu. Používa sa pri klinickej diagnostike.

V endokrinnej časti žľazy sú bunky rozdelené do štyroch hlavných typov:

 • alfa bunky - až 20% z celkovej hmotnosti, je v nich syntetizovaný glukagón;
 • beta bunky - hlavná odroda, tvoria 65-80%, produkujú potrebný inzulín, tieto bunky sa vyznačujú postupným ničením s vekom, ich počet s vekom klesá;
 • delta bunky - zaberajú asi 1/10 z celkového množstva, produkujú somatostatín;
 • PP bunky - nachádzajú sa v malom množstve, líšia sa schopnosťou syntetizovať pankreatický polypeptid;
 • G bunky - produkujú gastrín (v spojení so žalúdočnou sliznicou).

Charakterizácia pankreatických hormónov

Zvážime hlavné funkcie hormónov v ich štruktúre, pôsobení na orgány a tkanivá ľudského tela.

Inzulín

Je to polypeptid v štruktúre. Štruktúru tvoria dva reťazce aminokyselín spojené mostíkmi. Príroda má štruktúru najpodobnejšiu ľudskému inzulínu u ošípaných a králikov. Tieto zvieratá sa ukázali ako najvhodnejšie na získavanie liekov z pankreatických hormónov. Hormón je produkovaný beta bunkami z proinzulínu separáciou c-peptidu. Odhalili štruktúru, kde tento proces prebieha - Golgiho aparát.

Hlavnou úlohou inzulínu je regulovať koncentráciu glukózy v krvi prostredníctvom jej prieniku do tukových a svalových tkanív tela. Inzulín podporuje zvýšené vstrebávanie glukózy (zvyšuje priepustnosť bunkových membrán), jej hromadenie vo forme glykogénu vo svaloch a pečeni. Rezervy využíva telo pri prudkom zvýšení energetickej potreby (zvýšená fyzická aktivita, choroba).

Inzulín však interferuje s týmto procesom. Zabraňuje tiež odbúravaniu tukov a tvorbe ketolátok. Stimuluje syntézu mastných kyselín z produktov metabolizmu uhľohydrátov. Znižuje hladinu cholesterolu, predchádza ateroskleróze. Úloha hormónu v metabolizme bielkovín je dôležitá: aktivuje konzumáciu nukleotidov a aminokyselín pre syntézu DNA, RNA, nukleových kyselín a oneskoruje odbúravanie bielkovinových molekúl..

Tieto procesy sú dôležité pre tvorbu imunity. Inzulín podporuje prienik aminokyselín, horčíka, draslíka, fosfátov do buniek. Regulácia potrebného množstva inzulínu závisí od hladiny glukózy v krvi. Ak sa vytvorí hyperglykémia, potom sa zvyšuje produkcia hormónu a naopak.

V medulla oblongata sa nachádza zóna zvaná hypotalamus. Obsahuje jadrá, do ktorých vstupujú informácie o prebytku glukózy. Spätný signál ide pozdĺž nervových vlákien k beta bunkám pankreasu, potom sa podporuje tvorba inzulínu.

S poklesom glukózy v krvi (hypoglykémia) inhibujú jadrá hypotalamu svoju aktivitu a podľa toho klesá sekrécia inzulínu. Vyššie nervové a endokrinné centrá teda regulujú metabolizmus uhľohydrátov. Na strane autonómneho nervového systému ovplyvňuje vagový nerv (stimuluje), sympatický (blokuje) reguláciu produkcie inzulínu.

Je dokázané, že glukóza je schopná priamo pôsobiť na beta bunky Langerhansových ostrovčekov a uvoľňovať inzulín. Aktivita enzýmu, ktorý ničí inzulín (inzulináza), má veľký význam. Maximálne sa koncentruje v pečeňovom parenchýme a vo svalovom tkanive. Pri prechode krvi pečeňou sa zničí polovica inzulínu.

Glukagón

Hormón, podobne ako inzulín, je polypeptid, ale v štruktúre molekuly je prítomný iba jeden reťazec aminokyselín. Podľa svojich funkcií sa považuje za antagonistu inzulínu. Tvorené v alfa bunkách. Hlavnou hodnotou je štiepenie lipidov tukového tkaniva, zvýšenie koncentrácie glukózy v krvi.

Spolu s ďalším hormónom, ktorý vylučuje aj pankreas, rastovým hormónom a hormónmi nadobličiek (kortizol a adrenalín), chráni telo pred prudkým poklesom energetického materiálu (glukózy). Okrem toho úloha:

 • pri zvyšovaní prietoku krvi obličkami;
 • normalizácia hladiny cholesterolu;
 • aktivácia schopnosti regenerovať pečeňové tkanivo;
 • pri odstraňovaní sodíka z tela (zmierňuje opuchy).

Mechanizmus účinku je spojený s interakciou s receptormi bunkovej membrány. Vďaka tomu sa zvyšuje aktivita a koncentrácia enzýmu adenylátcyklázy v krvi, ktorá stimuluje rozklad glykogénu na glukózu (glykogenolýza). Regulácia sekrécie sa vykonáva pomocou hladiny glukózy v krvi. S nárastom je produkcia glukagónu inhibovaná, pokles produkciu aktivuje. Predný lalok hypofýzy má centrálny účinok.

Somatostatín

Z hľadiska biochemickej štruktúry patrí k polypeptidom. Je schopný inhibovať syntézu hormónov, ako je inzulín, hormóny stimulujúce štítnu žľazu, rastový hormón, glukagón, až do úplného zastavenia. Práve tento hormón dokáže potlačiť vylučovanie tráviacich enzýmov a žlče..

Porušenie výroby prispieva k patológiám spojeným s tráviacim systémom. Inhibuje vylučovanie glukagónu blokovaním vstupu vápnikových iónov do alfa buniek. Účinok je ovplyvnený rastovým hormónom somatotropínu prednej hypofýzy zvýšením aktivity alfa buniek.

Hormóny pankreasu a ich funkcie v tele

Pankreas je dôležitou súčasťou ľudského tráviaceho systému. Je hlavným dodávateľom enzýmov, bez ktorých nie je možné úplné strávenie bielkovín, tukov a sacharidov. Ale jeho činnosť sa neobmedzuje iba na uvoľňovanie pankreatickej šťavy. Špeciálnou stavbou žľazy sú Langerhansove ostrovčeky, ktoré vykonávajú endokrinnú funkciu vylučovaním inzulínu, glukagónu, somatostatínu, pankreatického polypeptidu, gastrínu a ghrelinu. Hormóny pankreasu sa podieľajú na všetkých druhoch metabolizmu, porušenie ich produkcie vedie k rozvoju závažných chorôb.

Endokrinný pankreas

Bunky pankreasu, ktoré syntetizujú hormonálne aktívne látky, sa nazývajú izolalocyty. Nachádzajú sa v železe v zhlukoch - Langerhansových ostrovčekoch. Celková hmotnosť ostrovčekov je iba 2% hmotnosti orgánu. Podľa štruktúry sa rozlišuje niekoľko typov izolalocytov: alfa, beta, delta, PP a epsilon. Každý typ bunky je schopný produkovať a vylučovať určitý typ hormónov.

Aké hormóny produkuje pankreas?

Zoznam pankreatických hormónov je rozsiahly. Niektoré sú opísané veľmi podrobne, zatiaľ čo vlastnosti iných sú zatiaľ nedostatočne študované. Prvý obsahuje inzulín, ktorý sa považuje za najštudovanejší hormón. Medzi zástupcov biologicky aktívnych látok, ktoré neboli dostatočne preskúmané, patrí pankreatický polypeptid.

Inzulín

Špeciálne bunky (beta bunky) Langerhansových ostrovčekov v pankrease syntetizujú peptidový hormón nazývaný inzulín. Spektrum účinku inzulínu je široké, jeho hlavným účelom je však znížiť hladinu glukózy v krvnej plazme. Účinok na metabolizmus uhľohydrátov sa dosahuje vďaka schopnosti inzulínu:

 • uľahčujú vstup glukózy do bunky zvýšením permeability membrány;
 • stimulovať absorpciu glukózy bunkami;
 • aktivovať tvorbu glykogénu v pečeni a svalovom tkanive, čo je hlavná forma ukladania glukózy;
 • potlačiť proces glykogenolýzy - rozklad glykogénu na glukózu;
 • inhibujú glukoneogenézu - syntézu glukózy z bielkovín a tukov.

Ale nielen metabolizmus uhľohydrátov je oblasťou použitia hormónu. Inzulín je schopný ovplyvňovať metabolizmus bielkovín a tukov prostredníctvom:

 • stimulácia syntézy triglyceridov a mastných kyselín;
 • uľahčenie toku glukózy do adipocytov (tukových buniek);
 • aktivácia lipogenézy - syntéza tukov z glukózy;
 • inhibícia lipolýzy - odbúravanie tukov;
 • inhibícia procesov rozpadu proteínov;
 • zvýšenie permeability bunkových membrán pre aminokyseliny;
 • stimulácia syntézy bielkovín.

Inzulín poskytuje tkanivám potenciálne zdroje energie. Jeho anabolický účinok vedie k zvýšeniu ukladania bielkovín a lipidov v bunke a určuje úlohu v regulácii procesov rastu a vývoja. Inzulín navyše ovplyvňuje metabolizmus vody a soli: uľahčuje tok draslíka do pečene a svalov, podporuje zadržiavanie vody v tele..

Hlavným stimulom pre tvorbu a vylučovanie inzulínu je zvýšenie hladín glukózy v sére. Hormóny tiež vedú k zvýšeniu syntézy inzulínu:

 • cholecystokinín;
 • glukagón;
 • inzulínotropný polypeptid závislý od glukózy;
 • estrogény;
 • kortikotropín.

Porážka beta buniek vedie k nedostatku alebo absencii cukrovky typu 1. Okrem genetickej predispozície zohrávajú pri vzniku tejto formy ochorenia určitú úlohu vírusové infekcie, stresové účinky, chyby vo výžive. Inzulínová rezistencia (necitlivosť tkanív na hormóny) je koreňom cukrovky 2. typu.

Glukagón

Peptid produkovaný alfa bunkami ostrovčekov pankreasu sa nazýva glukagón. Jeho účinok na ľudský organizmus je opačný ako účinok inzulínu a spočíva v zvýšení hladiny cukru v krvi. Hlavný cieľ udržiavania stabilnej hladiny glukózy v plazme medzi jedlami je dosiahnutý:

 • rozklad glykogénu v pečeni na glukózu;
 • syntéza glukózy z bielkovín a tukov;
 • inhibícia procesov oxidácie glukózy;
 • stimulácia odbúravania tukov;
 • tvorba ketolátok z mastných kyselín v pečeňových bunkách.

Glukagón zvyšuje kontraktilitu srdcového svalu bez ovplyvnenia jeho excitability. Výsledkom je zvýšenie tlaku, sily a srdcového rytmu. V stresových situáciách a počas fyzickej námahy glukagón uľahčuje kostrovým svalom prístup k energetickým rezervám a zlepšuje ich zásobovanie krvou zvyšovaním práce srdca.

Glukagón stimuluje uvoľňovanie inzulínu. Pri nedostatku inzulínu sa obsah glukagónu vždy zvyšuje.

Somatostatín

Peptidový hormón somatostatín, produkovaný delta bunkami Langerhansových ostrovčekov, existuje v dvoch biologicky aktívnych formách. Inhibuje syntézu mnohých hormónov, neurotransmiterov a peptidov.

Hormón, peptid, enzým, ktorého syntéza je znížená

Predná hypofýza

Gastrín, sekretín, pepsín, cholecystokinín, serotonín

Inzulín, glukagón, vazoaktívny črevný peptid, pankreatický polypeptid, hydrogenuhličitany

Rastový faktor podobný inzulínu 1

Somatostatín navyše spomaľuje vstrebávanie glukózy v čreve, znižuje vylučovanie kyseliny chlorovodíkovej, žalúdočnú motilitu a vylučovanie žlče. Syntéza somatostatínu sa zvyšuje pri vysokých koncentráciách glukózy, aminokyselín a mastných kyselín v krvi.

Gastrin

Gastrín je peptidový hormón, s výnimkou pankreasu, produkovaný bunkami žalúdočnej sliznice. Podľa počtu aminokyselín, ktoré ho tvoria, sa rozlišuje niekoľko foriem gastrínu: gastrín-14, gastrín-17, gastrín-34. Pankreas vylučuje hlavne to druhé. Gastrin sa podieľa na žalúdočnej fáze trávenia a vytvára podmienky pre následnú črevnú fázu:

 • zvýšené vylučovanie kyseliny chlorovodíkovej;
 • stimulácia produkcie proteolytického enzýmu - pepsínu;
 • aktivácia uvoľňovania bikarbonátov a hlienu vnútornou výstelkou žalúdka;
 • zvýšená pohyblivosť žalúdka a čriev;
 • stimulácia sekrécie črevných, pankreatických hormónov a enzýmov;
 • zvýšenie prívodu krvi a aktivácia obnovenia žalúdočnej sliznice.

Stimuluje produkciu gastrínu, ktorá je ovplyvnená distenziou žalúdka počas príjmu potravy, produktmi trávenia bielkovín, alkoholom, kávou, peptidom uvoľňujúcim gastrín vylučovaným nervovými procesmi v stene žalúdka. Hladiny gastrínu sa zvyšujú pri Zollinger-Ellisonovom syndróme (nádor ostrovčekového aparátu pankreasu), strese, užívaní nesteroidných protizápalových liekov.

Stanovte hladinu gastrínu v diferenciálnej diagnostike peptického vredu a Addison-Birmerovej choroby. Toto ochorenie sa nazýva aj perniciózna anémia. Porušenie krvotvorby a príznaky anémie sú pri nej spôsobené nie nedostatkom železa, ktorý je častejší, ale nedostatkom vitamínu B12 a kyseliny listovej..

Ghrelin

Ghrelín je produkovaný epsilonovými bunkami pankreasu a špeciálnymi bunkami žalúdočnej sliznice. Vďaka hormónu sa cítite hladní. Interaguje s centrami mozgu, aby stimuloval sekréciu neuropeptidu Y, ktorý je zodpovedný za stimuláciu chuti do jedla. Koncentrácia grelínu sa zvyšuje pred jedlom a potom klesá. Funkcie grelínu sú rôzne:

 • stimuluje vylučovanie rastového hormónu - rastového hormónu;
 • zvyšuje vylučovanie slín a pripravuje tráviaci systém na jedlo;
 • zvyšuje kontraktilitu žalúdka;
 • reguluje sekrečnú aktivitu pankreasu;
 • zvyšuje hladinu glukózy, lipidov a cholesterolu v krvi;
 • reguluje telesnú hmotnosť;
 • zhoršuje citlivosť na pachy jedál.

Ghrelin koordinuje energetické potreby tela a podieľa sa na regulácii stavu psychiky: depresívne a stresové situácie zvyšujú chuť do jedla. Okrem toho má vplyv na pamäť, učenie, spánok a procesy bdenia. Hladina grelínu sa zvyšuje pri hladovaní, chudnutí, nízkokalorických potravinách a poklese glukózy v krvi. Pri obezite, diabetes mellitus 2. typu, dochádza k poklesu koncentrácie grelínu.

Pankreatický polypeptid

Pankreatický polypeptid je produktom syntézy PP buniek pankreasu. Označuje sa ako regulátory potravinového režimu. Účinok pankreatického polypeptidu na procesy trávenia je nasledovný:

 • inhibuje exokrinnú aktivitu pankreasu;
 • znižuje produkciu pankreatických enzýmov;
 • oslabuje peristaltiku žlčníka;
 • inhibuje glukoneogenézu v pečeni;
 • zvyšuje množenie sliznice tenkého čreva.

Vylučovanie pankreatického polypeptidu je uľahčené potravou bohatou na bielkoviny, pôstom, fyzickou aktivitou, prudkým poklesom hladiny cukru v krvi. Znižuje vylučované množstvo somatostatínového polypeptidu a intravenóznej glukózy.

Výkon

Normálne fungovanie tela si vyžaduje koordinovanú prácu všetkých endokrinných orgánov. Vrodené a získané ochorenia pankreasu vedú k zhoršeniu vylučovania hormónov pankreasu. Pochopenie ich úlohy v neurohumorálnom regulačnom systéme pomáha úspešne vyriešiť diagnostické a terapeutické problémy.

Video

Ponúkame na prezeranie videa na tému článku.

Hormóny pankreasu a ich funkcie v tele

Pankreas je jedným z najcennejších orgánov ľudského tela, pretože plní dve dôležité funkcie súčasne - podieľa sa na tráviacom procese a produkcii hormónov, ktoré regulujú hladinu sacharidov v krvi. Je užitočné vedieť, ktoré hormóny pankreasu sa aktívne podieľajú na metabolických procesoch a ako fungujú.

Dôležité! Aby telo fungovalo hladko a nespôsobovalo ťažkosti, mali by ste dodržiavať správnu výživu, vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu, sladkostí, tučných jedál. Okrem toho neustále užívanie liekov má škodlivý účinok..

Ako funguje železo?

Orgán je konvenčne rozdelený na dve časti - exokrinnú a endokrinnú. Všetky slúžia na plnenie svojich špecifických funkcií. Napríklad exokrinná časť zaberá väčšinu pankreasu a slúži na spracovanie žalúdočnej šťavy, ktorá obsahuje veľké množstvo rôznych enzýmov potrebných na trávenie potravy (corboxypeptidáza, lipáza, trypsín atď.).

Endokrinná časť pankreasu zahŕňa malé ostrovčeky pankreasu, ktoré sa v medicíne nazývajú „Langerhansove ostrovčeky“. Ich úlohou je rozdeliť hormóny dôležité pre existenciu, ktoré sa priamo podieľajú na metabolizme tukov, sacharidov a bielkovín. Ale funkcie pankreasu tým nekončia, pretože tento orgán, syntetizujúci určité hormóny, produkuje tráviacu tekutinu, podieľa sa na rozklade potravy a jej asimilácii. Všeobecný stav ľudského zdravia sa môže meniť v závislosti od toho, ako správne bude pankreas fungovať.


Štruktúra žľazy a „Langerhansových ostrovčekov“

všeobecné charakteristiky

Hlavnou úlohou pankreasu je výroba pankreatických enzýmov. Reguluje s nimi tráviace procesy. Pomáhajú odbúravať bielkoviny, tuky a sacharidy z potravy. Za ich produkciu je zodpovedných viac ako 97% buniek žľazy. A len asi 2% jeho objemu zaberajú špeciálne tkaniny, ktoré sa nazývajú „Langerhansove ostrovčeky“. Sú to malé skupinky buniek, ktoré vytvárajú hormóny. Tieto zhluky sú umiestnené rovnomerne v celej pankrease.

Bunky v endokrinnej žľaze produkujú niektoré dôležité hormóny. Majú zvláštnu štruktúru a fyziológiu. Tieto oblasti žľazy, kde sa nachádzajú Langerhansove ostrovčeky, nemajú vylučovacie potrubie. Obklopuje ich iba veľké množstvo krvných ciev, kam priamo vstupujú prijaté hormóny. Pri rôznych patológiách pankreasu sú tieto zhluky endokrinných buniek často poškodené. Z tohto dôvodu sa môže množstvo produkovaných hormónov znižovať, čo negatívne ovplyvňuje celkový stav tela..

Štruktúra Langerhansových ostrovčekov je heterogénna. Vedci rozdelili všetky bunky, ktoré ich tvoria, do 4 typov a zistili, že každá z nich produkuje určité hormóny:

 • približne 70% objemu Langerhansových ostrovčekov zaberajú beta bunky, ktoré syntetizujú inzulín;
 • na druhom mieste v dôležitosti sú alfa bunky, ktoré tvoria 20% týchto tkanív, produkujú glukagón;
 • delta bunky produkujú somatostatín, tvoria menej ako 10% plochy Langerhansových ostrovčekov;
 • nachádza sa tu najmenej všetkých PP buniek, ktoré sú zodpovedné za produkciu pankreatického polypeptidu;
 • okrem toho v malom množstve endokrinná časť pankreasu syntetizuje ďalšie hormóny: gastrín, tyroliberín, amylín, c-peptid.


Väčšina Langerhansových ostrovčekov sú beta bunky, ktoré produkujú inzulín
https://youtu.be/SOLlRJ_ghAI

Klasifikácia syntetizovaných látok

Všetky hormóny tvorené pankreasovou žľazou spolu úzko súvisia, preto porušenie produkcie aspoň jedného z nich môže viesť k rozvoju vážnych porúch v tele a chorôb, s liečbou ktorých sa musíte vyrovnať po celý život..


Pankreas a typy hormónov, ktoré produkuje

Pankreas produkuje nasledujúce hormóny:

 • inzulín;
 • glukagón;
 • somatostatín;
 • pankreatický polypeptid;
 • vazointenzívny peptid;
 • amylín;
 • centropnein;
 • gastrín;
 • vagotonín;
 • kallikrein;
 • lipokaín.


Hormóny pankreasu

Každý z vyššie uvedených hormónov vykonáva svoju špecifickú funkciu, čím reguluje metabolizmus uhľohydrátov v ľudskom tele a ovplyvňuje fungovanie rôznych systémov..


Úloha pankreasu pri trávení

Funkcie somatostatínu

Somatostatín má inhibičný účinok na zvyšné hormóny a enzýmy pankreasu. Bunky nervového systému, hypotalamu a tenkého čreva slúžia tiež ako zdroj tohto hormónu. Vďaka somatostatínu sa dosahuje optimálna rovnováha v trávení prostredníctvom humorálnej (chemickej) regulácie tohto procesu:

 • pokles hladín glukagónu;
 • spomalenie pohybu potravinovej kaše zo žalúdka do tenkého čreva;
 • inhibícia produkcie gastrínu a kyseliny chlorovodíkovej;
 • potlačenie aktivity pankreatických tráviacich enzýmov;
 • spomalenie prietoku krvi v brušnej dutine;
 • inhibícia absorpcie sacharidov z tráviaceho kanála.

Klinický význam pankreatických hormónov

Ak je všetko jasné s hormónmi produkovanými pankreasom, potom s hlavnými funkciami, ktoré vykonávajú, je všetko oveľa komplikovanejšie. Zvážte každý hormón pankreasu zvlášť.

Inzulín

Zo všetkých hormónov, ktoré pankreas syntetizuje, sa inzulín považuje za hlavný. Pomáha normalizovať hladinu glukózy v krvi. Implementácia tohto procesu je spôsobená nasledujúcimi mechanizmami:

 • aktivácia bunkových membrán, kvôli ktorej bunky tela začnú lepšie absorbovať glukózu;


Úloha inzulínu v tele

 • stimuluje sa glykolýza (proces oxidácie glukózy);
 • spomalenie procesu glukoneogenézy (biosyntéza glukózy z nesacharidových látok, ako je kyselina mliečna, glycerol a ďalšie);
 • zlepšuje sa prítok užitočných prvkov do buniek tela (fosfáty, horčík, draslík);
 • syntéza bielkovín je výrazne zvýšená a paralelne s tým je potlačená jej hydrolýza. Vďaka týmto funkciám sa eliminuje nedostatok bielkovín, vďaka čomu sa posilňuje imunitný systém a zlepšuje sa syntéza rôznych látok, ktoré sú bielkovinového pôvodu;
 • sú aktivované funkcie syntézy mastných kyselín.
 • Na vedomie! Prítomnosť dostatočného množstva inzulínu v krvi bráni rozvoju aterosklerózy, znižuje hladinu „zlého“ cholesterolu a zabraňuje vstupu mastných kyselín do krvi..

  Glukagón

  Na základe funkcií, ktoré vykonáva, možno glukagón právom nazvať hormónom antagonistom inzulínu. Hlavnou úlohou glukagónu je zvýšiť množstvo glukózy v krvi, čo sa dosiahne pomocou nasledujúcich funkcií:

  • aktivácia glukoneogenézy (tvorba glukózy zo zložiek iného ako uhľohydrátového pôvodu);
  • urýchlenie práce enzýmov, vďaka čomu sa množstvo energie zvyšuje pri odbúravaní tukov;
  • Dochádza k štiepeniu glykogénu, ktorý potom vstupuje do obehového systému.

  Pretože glukagón je vo svojej štruktúre peptidovým typom hormónu, je zodpovedný za mnoho funkcií a zníženie jeho množstva môže nepriaznivo ovplyvniť fungovanie mnohých systémov..

  Somatostatín

  Ďalší hormón produkovaný pankreasom. Patrí do skupiny polypeptidových hormónov a slúži na potlačenie syntézy látok, ako je glukagón, zlúčeniny stimulujúce štítnu žľazu a inzulín. Pri poklese hladiny somatostatínu v gastrointestinálnom trakte sa vyskytujú vážne poruchy. V prvom rade je takáto reakcia spôsobená skutočnosťou, že tento hormón sa priamo podieľa na tvorbe tráviacich enzýmov a žlče (rastový hormón znižuje ich vylučovanie).

  V modernej farmakológii sa somatotropín používa na výrobu rôznych liekov, ktoré sa predpisujú pacientom trpiacim poruchou syntézy rastového hormónu v tele. Ak množstvo tohto hormónu výrazne prevyšuje normu, zvyšuje sa riziko vzniku akromegálie, patológie, ktorá je sprevádzaná nadmerným zväčšením veľkosti určitých častí tela pacienta. Spravidla rastú chodidlá, kosti hlavy, dolné alebo horné končatiny. V zriedkavých prípadoch dochádza k patologickým zmenám v jednotlivých vnútorných orgánoch..


  Hormóny produkujú malé orgány, ktoré sa nazývajú endokrinné žľazy. Ale význam týchto látok v tele je obrovský.

  Pankreatický polypeptid

  Tento hormón bol objavený nie tak dávno, preto odborníci ešte úplne neštudovali všetky jeho funkcie a metódy ovplyvňovania ľudského tela. Je známe, že pankreatický polypeptid sa syntetizuje počas procesu konzumácie potravy obsahujúcej tuky, bielkoviny a glukózu. Plní nasledujúce funkcie:

  • zníženie množstva látok produkovaných tráviacimi enzýmami;
  • znížený svalový tonus žlčníka;
  • zabránenie úniku žlče a trypsínu.


  Polypeptid pankreasu a gastríny

  Na vedomie! Podľa mnohých štúdií pankreatický polypeptid zabraňuje zvýšenému plytvaniu žlčou a pankreatickými enzýmami. Pri nedostatku tohto hormónu sú narušené metabolické procesy v tele.

  Vazo intenzívny peptid

  Zvláštnosťou tohto neuropeptidového hormónu je, že je syntetizovaný nielen pankreasom, ale aj bunkami miechy a mozgu, tenkého čreva a ďalších orgánov. Medzi hlavné funkcie vazointenzívneho peptidu patria:

  • normalizácia syntézy pepsinogénu, glukagónu a somatostatínu;
  • spomalenie procesov absorpcie vody stenami tenkého čreva;
  • aktivácia žlčových procesov;
  • syntéza pankreatických enzýmov;
  • zlepšenie fungovania pankreatickej žľazy ako celku, čo prispieva k zvýšeniu množstva syntetizovaných bikarbonátov.


  Vazo intenzívny peptid je syntetizovaný rôznymi orgánmi

  Vasointenzívny peptid tiež urýchľuje proces krvného obehu v stenách vnútorných orgánov, najmä v črevách.

  Amilin

  Jeho hlavnou funkciou je zvýšiť hladinu monosacharidov, čo zase chráni telo pred prebytkom glukózy v krvi. Amylín tiež prispieva k tvorbe somatostatínu, chudnutiu, normalizácii systému renín-angiotenzín-aldosterón a biosyntéze glukagónu. To nie sú všetky biologické funkcie, za ktoré je amylín zodpovedný (napríklad pomáha znižovať chuť do jedla).

  Centropneín

  Ďalšia látka produkovaná pankreasom. Jeho hlavnou úlohou je zvýšiť lúmen priedušiek a aktivovať dýchacie centrum. Okrem toho táto bielkovinová látka zlepšuje koreláciu kyslíka s hemoglobínom..


  Lipokaín. Centropneín. Wagotonín

  Gastrin

  Hormónová látka syntetizovaná žalúdkom a pankreasom. Gastrín prispieva k normalizácii tráviacich procesov, aktivácii syntézy proteolytického enzýmu (pepsínu) a zvýšeniu kyslosti žalúdka..

  Poznámka! Prítomnosť gastrínu v tele tiež prispieva k uskutočneniu črevnej fázy trávenia (hovorí sa jej aj „ďalšia“), čo sa dosahuje zvýšením syntézy sekretínu, somatostatínu a ďalších peptidových hormónov čreva a pankreasu..


  Gastrin - čo to je

  Wagotonín

  Hlavnou úlohou tejto látky je stabilizácia cukru v krvi a urýchlenie krvného obehu. Vagotonín navyše spomaľuje proces hydrolýzy glykogénu vo svalových tkanivách a pečeňových bunkách.


  Vagotonín stabilizuje hladinu cukru v krvi

  Kallikrein

  Ďalšia látka produkovaná pankreasovou žľazou. Počas doby, počas ktorej je kalikreín v pankrease, je neaktívny, ale po vstupe do dvanástnika sa aktivuje hormón, ktorý vykazuje svoje biologické vlastnosti (normalizuje hladinu glukózy).

  Lipokaín

  Účinkom hormónu je zabrániť takej patológii, ako je tuková degenerácia pečene, ktorá je dôsledkom aktivácie výmeny mastných kyselín a fosfolipidov. Lipokaín tiež zvyšuje účinok iných lipotropných látok, vrátane cholínu a metionínu.

  Podmienky používania

  Na použitie hormónu na terapeutické účely sa získava zo žliaz zvierat - môžu to byť býci alebo ošípané. Tieto zvieratá sa vyznačujú rovnakým princípom štruktúry aminokyselín ako u ľudí..

  V prípade hypoglykémie je predpísaný 1 mg glukagónu. Táto látka sa musí podávať intravenózne alebo intramuskulárne. Ak potrebujete urgentnú pomoc, toto sú spôsoby užívania hormónu..

  Vďaka dôslednej implementácii pravidiel používania látky je možné dosiahnuť zlepšenie doslova za 10 minút. Znížite tak riziko poškodenia nervového systému..

  Je zakázané podávať hormonálnu látku deťom, ktoré vážia menej ako 25 kg. V takejto situácii je indikovaná dávka menšia ako 0,5 mg. Okrem toho by sa malo počas 10 až 15 minút monitorovať stav tela. Potom sa objem zvýši o 30 μg.

  Po vyčerpaní zásob látky v pečeňových bunkách by sa dávka lieku mala niekoľkokrát zvýšiť. Injekčné podávanie lieku sami je však prísne zakázané..

  Keď sa stav pacienta zlepší, mal by piť čaj s cukrom a jesť nejaký druh bielkovinového produktu. Odporúča sa tiež ľahnúť si a zostať v tejto polohe 2 hodiny. To pomôže zabrániť opakovaniu porušenia..

  Ak po použití glukagónu nebolo možné dosiahnuť hmatateľné výsledky, je indikovaná intravenózna glukóza. Medzi nežiaduce reakcie hormonálnej látky patrí nevoľnosť a zvracanie..

  Diagnostické metódy

  Porušenie produkcie jedného alebo druhého hormónu pankreasu môže viesť k rôznym patológiám, ktoré ovplyvňujú nielen pankreas, ale aj ďalšie vnútorné orgány. V takýchto prípadoch je potrebná pomoc gastroenterológa, ktorý pred predpísaním liečebného postupu musí vykonať diagnostické vyšetrenie na stanovenie presnej diagnózy. Ďalej uvádzame najbežnejšie postupy pre nesprávne fungujúci pankreas.


  Diagnóza chorôb pankreasu

  Tabuľka. Diagnostické testy pankreasu.

  Názov postupuPopis
  UltrazvukUltrazvukové vyšetrenie je jednou z najpopulárnejších a najefektívnejších metód diagnostiky patológií pankreasu a iných vnútorných orgánov. Môže pomôcť identifikovať novotvary, cysty, vzhľad kameňov alebo vývoj zápalového procesu.
  Endo-ultrasonografiaV procese vykonávania endo-ultrasonografie je možné vyšetriť patologické zmeny pankreatického tkaniva. Pomocou tohto postupu tiež lekár v prípade potreby vyšetrí lymfatické uzliny..
  CTÚčinný spôsob diagnostiky pankreasu, pretože pomocou počítačovej tomografie možno zistiť možné atrofické procesy, pseudocysty a rôzne neoplazmy.
  BiopsiaPočas tohto postupu sa vykonáva mikroskopické vyšetrenie pankreatického tkaniva. S jeho pomocou je možné identifikovať zápalový proces a určiť, či v vyšetrovanom orgáne vznikla zhubná alebo benígna formácia..
  Krvné a močové testyNa základe výsledkov vykonaných testov je možné určiť hladinu aminokyselín, priameho bilirubínu, seromukoidu a ďalších látok indikujúcich vývoj konkrétneho ochorenia.
  KoprogramV laboratórnej štúdii výkalov dokáže lekár zistiť častice škrobu, tukov, svalových vlákien alebo vlákniny - to všetko naznačuje poruchu funkcie pankreasu..

  Na vedomie! Okrem vyššie uvedených diagnostických metód môže lekár predpísať ďalší postup - biochemický krvný test. Na rozdiel od všeobecnej analýzy umožňuje biochemický krvný test nielen určiť možné infekčné choroby, ale aj ich typ.

  Prevencia

  Prevencia výskytu hormonálnych porúch v tele je založená na implementácii jednoduchých odporúčaní:

  • Správna výživa (vyvážená strava s prevahou potravín z prírodných produktov);
  • Odstránenie zlých návykov (alkoholické nápoje, cigarety);
  • Včasné vyšetrenie odbornými lekármi (gastroenterológ, endokrinológ, zubár, terapeut);
  • Vedenie zdravého životného štýlu s miernou fyzickou aktivitou;
  • Vylúčenie dlhodobého užívania liekov chemického pôvodu, ktoré môžu mať vplyv na fungovanie pankreasu.

  Hormonálne poruchy majú vždy negatívne dôsledky pre telo, preto je dôležité včas identifikovať hlavné príčiny výslednej patológie a podstúpiť potrebnú terapiu.

  Liečba vo veľkej miere závisí od príčiny a vyžaduje dohľad ošetrujúceho lekára, pretože užívanie hormonálnych liekov má značný zoznam vedľajších účinkov a kontraindikácií.

  K čomu vedie hormonálna nerovnováha?

  Ako už bolo uvedené, hormóny pankreasu sú nepostrádateľnými prvkami procesu trávenia. Aj nepatrné porušenie ich syntézy môže viesť k vážnym komplikáciám (choroby, poruchy určitých systémov alebo orgánov atď.).


  Ľudský endokrinný systém

  Pri nadbytku pankreatických hormónov sa napríklad môže vyskytnúť malígna formácia (najčastejšie na pozadí zvýšenia množstva glukagónu) alebo glykémia (pri nadbytku inzulínu v krvi). To, či pankreas pracuje správne a či je hladina hormónov v norme, je možné zistiť až po diagnostickom vyšetrení. Existuje nebezpečenstvo, že mnoho chorôb spojených so znížením alebo zvýšením hladiny hormónov môže prebiehať bez výraznejších príznakov. Porušenia však môžete identifikovať dlhodobým sledovaním reakcií vášho tela..


  Normálna, hypo- a hyperglykémia

  Najskôr musíte venovať pozornosť nasledujúcim bodom:

  • znížená zraková ostrosť;
  • nadmerne vysoká chuť do jedla (pacient nemôže jesť);
  • časté močenie;
  • zvýšené potenie;
  • intenzívny smäd a sucho v ústach.

  Úloha pankreatických hormónov vo fungovaní ľudského tela by sa nemala podceňovať, pretože aj pri malom porušení syntézy týchto hormónov sa môžu vyvinúť vážne patológie. Preto sa preventívne odporúča podstúpiť diagnostické vyšetrenia lekármi, aby sa zabránilo poruchám pankreasu. Stačí preventívne vyšetrenie konzultovať s lekárom 1-2 krát ročne, aby sa predišlo nielen rôznym poruchám v práci pankreasu, ale aj ďalším problémom s tráviacim traktom. Odporúča sa tiež pravidelne podstupovať vyšetrenia u iných lekárov, napríklad u zubára, dermatológa, neuropatológa. Aký je rozdiel medzi kolostómiou a ileostómiou prečítaný v našom článku.


  Hormóny pankreasu sú veľmi dôležité

  Hypofýza

  Táto žľaza je veľmi malá, ale má veľký význam pre normálne fungovanie všetkých orgánov. Hypofýza sa nachádza vo fosse sfénoidnej kosti lebky, je spojená s hypotalamom a je rozdelená na tri laloky: predný (adenohypofýza), stredný a zadný (neurohypofýza). Pri adenohypofýze sa produkujú všetky hlavné hormóny: somatotropné, tyreotropné, adrenokortikotropné, laktotropné, luteinizačné, stimulujúce folikuly - udržujú vylučovaciu aktivitu periférnych endokrinných žliaz pod kontrolou. Úlohou neurohypofýzy, teda zadného laloku, je to, že sa do nej hormóny produkované hypotalamom presúvajú pozdĺž hypofýzy: vazopresín, ktorý sa podieľa na regulácii obsahu vody v tele, zvyšuje stupeň reabsorpcie tekutín v obličkách, a oxytocín, pomocou ktorého sa vyskytuje kontrakcia hladkých svalov.

  Skúška glukagónom: norma a odchýlka

  Za normálnych okolností by mal byť obsiahnutý v krvi v nasledujúcich koncentráciách:

  1. Deti od 4 do 14 rokov - do 148 pg / ml.
  2. Tínedžeri nad 14 rokov a dospelí - od 20 do 100 pg / ml.

  Nadbytok a nedostatok glukagónu môžu naznačovať vážne zdravotné nebezpečenstvo, ale dá sa ich zistiť iba testovaním. Nie je potrebné túto otázku podrobne zvažovať, pretože príprava na tento test je úplne identická s prípravou na konvenčné biochemické štúdie..

  Nadbytok hormónu

  Nadbytok glukagónu v krvi je možno v endokrinologickej praxi bežnejším javom ako jeho nedostatok. Takáto odchýlka môže naznačovať:

  • nádor pankreasu nachádzajúci sa v oblasti jeho alfa buniek (glukagonoma);
  • akútna forma pankreatitídy;
  • cirhóza pečene;
  • Chronické zlyhanie obličiek;
  • akútna hypoglykémia.

  Hormón glukagón je tiež zvýšený pri cukrovke 1. typu. Ale pri cukrovke typu 2 je to naopak znížené.

  Na poznámku. S touto odchýlkou ​​sa stretávajú aj ľudia, ktorí sú v strese alebo nedávno podstúpili operáciu. Indikátor glukagónu tiež stúpa s popáleninami rôznej etiológie a čím hlbšie je poškodenie, tým vyššia je hladina príslušnej látky..

  Znížené hladiny hormónov

  Nedostatok glukagónu často naznačuje, že pacient má:

  • chronická pankreatitída;
  • cystická fibróza;
  • diabetes mellitus 2. typu.

  Pri nedostatku glukagónu syntetizovaného bunkami pankreasu je potrebné zabezpečiť jeho prísun zvonku. Na to sa používa liečivo Glukagón, ktorý sa uvoľňuje vo forme prášku a lyofilizátu na prípravu injekčného roztoku. Môže byť zadaný niekoľkými spôsobmi:

  • intravenózny prúd;
  • infúzia (nastavením kvapkadla);
  • intramuskulárne;
  • subkutánne.

  Spôsob podávania liekov sa určuje individuálne. Liek sa zvyčajne podáva v nemocničnom prostredí - 24 hodín alebo deň. Ak nehovoríme o intravenóznej alebo prúdovej infúzii, môžete si injekcie robiť doma..

  Aké hormóny produkuje pankreas

  Každý človek musí mať predstavu o tom, aké hormóny produkuje pankreas. Za javy prebiehajúce v tele je zodpovedná správna činnosť tráviacich orgánov. Všetky orgány majú svoj vlastný účel, ktorý umožňuje telu pracovať v prirodzenom režime.

  Štruktúra a funkcia

  Pankreas je tráviaci orgán, preto je potrebné poznať jeho štruktúru a funkcie. Hlava je najširšia zóna, je obklopená tkanivami dvanástnika. Telo pankreasu má predný, kaudálny a spodný okraj. Predĺžený chvost je nasmerovaný dozadu doľava. Dĺžka orgánu od 16 do 23 cm.

  Pankreasová žľaza plní pre organizmus dve funkcie:

  1. Za uvoľnenie tráviacej šťavy je zodpovedná vonkajšia (exokrinná) činnosť. Táto oblasť je tvorená pripojením buniek do ostrovčekov Langerhans, kde sa uvoľňujú hlavné hormonálne látky.
  2. Vnútorný (endokrinný) účel - charakterizovaný aktivitou hormónov potrebných pre telo, podieľa sa na vývoji tukov, sacharidov, bielkovín.

  Dôležitým javom je, že pankreas produkuje hormóny. Hormóny pankreasu sú zodpovedné za spojenie, obohatenie a transport cukru do orgánov.

  Aké hormóny produkuje pankreas?

  Vedecké zdroje každoročne rozširujú materiál o tom, čo pre telo znamenajú hormóny pankreasu. To vám umožní identifikovať nové typy, ich vplyv a interakciu.

  Hlavným hormónom pankreasu je inzulín. Za jeho pripojenie sú zodpovedné beta bunky. U nich sa pri aktivite proteolytických enzýmov vytvára inzulín z vlastného preproinzulínu. Jeho iniciatívou je 5% aktivity inzulínu.

  Aké hormóny produkuje pankreas? Z tajomstiev zahrnutých do postupu výmeny si uvedomte:

  • glukagón;
  • somatostatín;
  • gastrín;
  • amylín;
  • polypeptid.

  Do určitej doby sa C-peptid označoval ako orgánové tajomstvo. Potom sa zistilo, že táto látka je mikročastica inzulínu odrezaného počas syntézy. Označenie prvku sa zachová pri vyšetrovaní objemu glukózy v krvi, pretože množstvo je úmerné hlavnému hormónu. Aplikuje sa pri klinickej diagnostike.

  Okrem toho boli v tkanivách pankreatickej žľazy identifikované hormonálne látky:

  • centropnein;
  • vagotonín.

  Hlavné pankreatické mediátory, ktoré regulujú prácu tela, sú tiež syntetizované rôznymi typmi endokrinných buniek.

  1. Glukagón je produkovaný alfa bunkami. To je asi 20% z celkového objemu. Glukagón je potrebný na zvýšenie množstva glukózy v obehovom systéme.
  2. Produkciu inzulínu vykonávajú beta bunky. Spojte až 80% endokrinných buniek. Vďaka inzulínu sa využíva cukor a udržuje sa optimálny krvný obraz.
  3. Delta bunky sú predstavované zdrojmi somatostatínu. Je ich asi 10%. Regulácia aktivity somatostatínu je schopná koordinovať exokrinnú a endokrinnú prácu orgánu.
  4. V malom počte PP buniek. Produkujú pankreatický polypeptid, ktorého pôsobenie je zamerané na reguláciu sekrécie žlče, aktivitu v procese metabolizmu bielkovín..
  5. G-bunky produkujú v malej miere gastrín, ktorý je zdrojom žalúdočnej sliznice. Gastrín ovplyvňuje kvalitné zložky šťavy, pomáha regulovať objem pepsínu pomocou kyseliny.

  Charakterizácia pankreatických hormónov

  Hormóny pankreasu sa považujú za súčasť tela. Preto je dôležité vedieť, aké hormóny pankreas produkuje, ich štruktúru, účinky na tkanivá a orgány..

  Inzulín

  Pankreatický hormón inzulín sa zúčastňuje hlavne vo všetkých tkanivách. Jeho dôležitá aktivita je zameraná na zníženie glukózy v krvnom obehu, reakcia prebieha aktiváciou javov využitia cukru, jeho absorpcie svalmi a tkanivami. Okrem toho, pankreatický hormón reguluje metabolizmus uhľohydrátov a tukov..

  Uvádza sa funkčnosť inzulínu:

  • syntézou lipokaínu. Je zodpovedný za blokovanie a premenu hepatocytov;
  • aktivácia premeny sacharidov na tuk, po ktorej sa ukladá.
  • úprava hladiny monosacharidov v krvi;
  • premena glukózy na tuk a udržanie jej zásob v tkanivách;
  • zvýšená produkcia tetracyklínov.

  Ak je nemožné, aby pankreas prekonal veľký objem kombinácií, dôjde k zlyhaniu na hormonálnom pozadí. Pri nedostatočnej produkcii požadovaného množstva inzulínu nastáva nezvratný proces. Znížená sekrécia inzulínu povedie k cukrovke. V prípade choroby sa index cukru zvýši o viac ako 10 mmol / l, čo vedie k jeho vylučovaniu močom, pričom sa zachytávajú molekuly vody, ktoré vedú k častému vyprázdňovaniu, dehydratácii.

  V prípade nadmernej produkcie inzulínu stúpa index glukagónu, klesá cukor, stúpa adrenalín.
  Mechanizmus pôsobenia sa uskutočňuje v nasledujúcich oblastiach:

  1. Inzulín pomáha inhibovať uvoľňovanie cukru z pečeňových buniek.
  2. Zvyšuje rýchlosť absorpcie glukózy bunkami.
  3. Aktivuje činnosť enzýmov podporujúcich glykolýzu, čo je oxidácia molekúl cukru s extrakciou 2 molekúl kyseliny pyrohroznovej z nej.
  4. Podporuje zvýšenie permeability bunkovej membrány.
  5. Zvyšuje zdroje glukózy ako glykogén, ktorý sa ukladá vo svalovom a pečeňovom tkanive za účasti enzýmu glukóza-6-fosfát.
  6. Pôsobenie inzulínu zastavuje rozklad glukagónu, ktorý má opačný účinok ako inzulín.

  Glukagón

  Hlavnou oblasťou syntézy glukogónu sú bunky alfa insulárneho aparátu pankreasu. Súčasne sa tvorba glukagónu vo veľkom objeme objavuje v iných oblastiach žalúdka a čriev..

  Podľa aktivity je glukagón odporcom inzulínu.

  Glukagón podporuje aktiváciu glykogenolýzy, retenciu glykogénsyntázy v pečeni, v dôsledku čoho sa uvoľňuje glykogén glukóza-1-fosfátu, ktorý sa premieňa na 6-fosfát. Potom sa pôsobením tejto glukózo-6-fosfatázy vytvorí voľná glukóza, ktorá má schopnosť byť odstránená z bunky do krvného obehu..

  Hormón teda pomáha zvyšovať hladinu glukózy v dôsledku stimulácie spojenia s pečeňou, chráni pečeň pred znižovaním cukru a tiež podporuje koncentráciu cukru potrebnú pre prirodzenú činnosť nervového systému. Glukagón pomáha zvyšovať prietok krvi obličkami, znižovať hladinu cholesterolu a stimuluje produkciu potrebného množstva inzulínu. Vďaka hormónu sa odbúravajú aj lipidy tukového tkaniva.

  Somatostatín

  Pankreas vylučuje somatostatín. Podľa svojej biochemickej štruktúry sa označuje ako polypeptidy. Somatostatín úplne inhibuje zlúčeniny nasledujúcich hormónov:

  • inzulín;
  • glukagón;
  • tyreotropín;
  • samototropín.

  Je to somatostatín, ktorý má obrovský vplyv na oddeľovanie tráviacich enzýmov a žlče..

  Zmena výroby vedie k chorobám, ktoré priamo súvisia s tráviacim systémom. K inhibícii separácie glukagónu dochádza v dôsledku blokovania vstupu iónov vápnika do alfa buniek. Somatrotropín pôsobí na adenohypofýzu v dôsledku zvýšenia aktivity alfa buniek.

  Polypeptid

  Jeho väzba sa vyskytuje iba v zažívacom orgáne. Ako polypeptid ovplyvňuje metabolické javy, ešte nebolo úplne odhalené. Keď polypeptid reguluje funkčnosť tela, začne brzdiť činnosť pankreasu a zvyšuje produktivitu šťavy v žalúdku..

  Ak dôjde k narušeniu štruktúry orgánu z rôznych dôvodov, takéto tajomstvo nebude implementované v požadovanom objeme.

  Gastrin

  Gastrín stimuluje produkciu chlorovodíka, zvyšuje produktivitu enzýmu žalúdočnej šťavy hlavnými bunkami orgánu, produkuje a zvyšuje aktivitu bikarbonátov s hlienom v žalúdočnej sliznici, v dôsledku čoho sa dodáva ochrana membrány orgánu pred nepriaznivými účinkami pepsínu a kyseliny chlorovodíkovej..

  Hormón spomaľuje postup vyprázdňovania žalúdka. To poskytuje potrebné trvanie účinku pepsínu a kyseliny na chym z hľadiska stráviteľnosti potravy. A tiež je schopný riadiť postup pri metabolizme sacharidov, preto zvyšuje výkonnosť peptidov a iných hormónov.

  Iné účinné látky

  Objavené a ďalšie hormóny pankreasu.

  1. Lipokaín - je schopný stimulovať tvorbu tukov a oxidáciu alifatických monobázických karboxylových kyselín, chráni pečeň pred steatózou.
  2. Centropneín - stimulačný účinok na centrum dýchania v zadnej časti mozgu, pomáha uvoľniť prieduškové svaly.
  3. Vagotonín - zvyšuje činnosť pošvového nervu, zlepšuje jeho pôsobenie na orgány.

  Aké lieky sa používajú na hormóny pankreasu

  Inzulínové lieky vyrábané rôznymi farmaceutickými spoločnosťami sa považujú za dôležité. Lieky na liečbu pankreasu sa rozlišujú podľa znakov.

  Podľa pôvodu sú drogy:

  • prírodné lieky - Actrapid, Monotard MC, inzulínová páska GPP;
  • syntetický - Homofan, Humulin.

  Podľa rýchlosti útoku trvanie vplyvu:

  • rýchla a prchavá účinnosť, lieky vykazujú svoj účinok pol hodiny po podaní, pôsobenie nápravy je asi 8 hodín - Insuman rapid, Actrapid;
  • priemerná doba pôsobenia, ktorá nastáva 2 hodiny po užití, je účinok lieku až jeden deň - Humulin tape, Monotard MC;
  • priemerné trvanie s krátkodobo pôsobiacim inzulínom, nástup účinku za pol hodinu - Aktrafan HM.

  Hormóny sú kľúčové pri regulácii postupu činnosti tela, preto je dôležité poznať štruktúru orgánu, aké hormóny pankreasu existujú a ich funkcie.

  Keď sa objavia patológie spojené s tráviacim systémom, lekár predpíše lieky na liečbu. Odpovede lekára na pankreatitídu vám pomôžu zistiť, čo spôsobilo túto chorobu a ako ju vyliečiť.

  Ďalší Klasifikácia Pankreatitídy